PRODAJA, NAJAM, ZAKUP

   Javna nadmetanja         
   Opći uvjeti prodaje određenih
drvnih sortimenata na Javnom nadmetanju
  
 Uredba o dražbi određenih
drvnih sortimenata

          

   
   Naziv:    Otvoreno do:     
   JAVNO NADMETANJE BROJ 8   (zapisnik)

17.9.2015.      

   JAVNO NADMETANJE BROJ 7   (zapisnik)

11.8.2015.      

   JAVNO NADMETANJE BROJ 6   (zapisnik)

30.6.2015.      

 

 Izjava - prilog o nekažnjavanju (doc, 30 kB)

  

 

  Obrazac ponude bez broja stranica (doc, 90 kB) NOVI OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA!!!

  

   Javni pozivi         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   JAVNI NATJECAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA U K.O. LUG

 10.10.2015.     

   
   arhiva Javnih poziva
   
   Javni pozivi - prodaja drvnih sortimenata         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I/ILI TOPLINSKE ENE

 9.10.2015.     

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU OGRJEVNOG DRVA I DRVA ZA DRVNE PLOČE (DDP) ZA 2015.

2015.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2015.

2015.      

   
   arhiva Javnih poziva (prodaja drvnih sortimenata)
   
   Javni pozivi - rashodovana sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   UŠP OSIJEK Rashodovana sredstva

13.10.2015.      

   Javni pozivi - nekurentna sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
(C) 2015 HRSUME WebTeam