PRODAJA, NAJAM, ZAKUP

   Javni pozivi         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   JAVNI NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U MRZOVICU

 26.2.2016.     

   JAVNI NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U BILJU

 26.2.2016.     

   JAVNI NATJECAJ ZA DAVANJE U ZAKUP USP VINKOVCI

 13.2.2016.     

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA USP OSIJEK

 12.2.2016.     

   JAVNI NATJECAJ ZA NAJAM STANOVA

 10.2.2016.     

   
   arhiva Javnih nadmetanja
   
   Javni pozivi - prodaja drvnih sortimenata         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE/OGR.DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE/TOPLINSKE ENERGIJE

 29.2.2016.     

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2016.

2016.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2016.

2016.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I/ILI TOPLINSKE ENERGIJE

2015.      

   
   arhiva Javnih poziva (prodaja drvnih sortimenata)
   
   Javni pozivi - nekurentna sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
(C) 2016 HRSUME WebTeam