PRODAJA, NAJAM, ZAKUP

   Javni pozivi         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   
   arhiva Javnih nadmetanja
   
   Javni pozivi - prodaja drvnih sortimenata         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2016.

2016.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2016.

2016.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I/ILI TOPLINSKE ENERGIJE

2016.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I/ILI TOPLINSKE ENERGIJE

2015.      

   
   arhiva Javnih poziva (prodaja drvnih sortimenata)
   
   Javni pozivi - rashodovana sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   UŠP KARLOVAC - motorne pile i ostala osnovna sredstva

13.12.2016.      

   Javni pozivi - nekurentna sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
(C) 2016 HRSUME WebTeam