PRODAJA, NAJAM, ZAKUP

   Javni pozivi - prodaja drvnih sortimenata         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2020.
13.11.2019. 17:00 - objavljen poziv!

27.11.2019.    

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA U 2020.
13.11.2019. 17:00 - objavljen poziv!

27.11.2019.    

   2. JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE U 2019.
12.11.2019. 18:00 - objavljen novi dokument!

28.10.2019.    

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE ILI OGRJEVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE U 2019.
otvoreno do: 28.02.2019.


2019.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2019.

2019.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2019.

2019.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2018.

2018.      

   PRODAJA DRVNIH SORTIMENATA PO UGOVORU ZA 2018.

2018.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2018.

2018.      

   
   arhiva Javnih poziva (prodaja drvnih sortimenata)
   
   Javni pozivi - nekurentna sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
(C) 2019 HRSUME WebTeam