JAVNA NADMETANJA

JAVNA NABAVA

 

 • Opći uvjeti prodaje određenih
  drvnih sortimenata na Javnom nadmetanju
    
 • UREDBA O DRAŽBI
  ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA

 •           

   

   Nadmetanje:    

  Otvoreno do:    

     
   
 • JAVNO NADMETANJE BROJ 7
 • 17.12.2014.      

   
 • JAVNO NADMETANJE BROJ 6
 • 28.11.2014.      

   
 • JAVNO NADMETANJE BROJ 5
 • 11.11.2014.      

     
     ..................................................................................
     
     JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA (OKUĆNICA) U VIKEND NASELJU JADRIJA (ŠIBENIK)

   22.12.2014.     

     
     arhiva Javnih poziva
     ..................................................................................
     
     JAVNI POZIV ZA PRODAJU OGRJEVNOG DRVA I DRVA ZA DRVNE PLOČE (DDP) ZA 2015

   15.12.2014.     

     JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA

  2015.      

   
 • JAVNI POZIV ZA PRODAJU OGRJEVNOG DRVA I DRVA ZA DRVNE PLOČE (DDP) ZA 2014.
 • 2014.      

   
 • JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA
 • 2014.      

     
     arhiva Javnih poziva (kupnja/prodaja drvnih sortimenata)
     ..................................................................................
     
     
     
     
     
     
     
     
   

  IZJAVA - PRILOG O NEKAŽNJAVANJU (doc, 30 kB)
  OBRAZAC PONUDE BEZ BROJA STRANICA (doc, 90 kB)

    

  (C) 2014 HRSUME WebTeam