PRODAJA, NAJAM, ZAKUP

   Javna nadmetanja         
   Opći uvjeti prodaje određenih
drvnih sortimenata na Javnom nadmetanju
  
 Uredba o dražbi određenih
drvnih sortimenata

          

   
   Naziv:    Otvoreno do:     
   JAVNO NADMETANJE BROJ 7   (zapisnik)

11.8.2015.      

   JAVNO NADMETANJE BROJ 6   (zapisnik)

30.6.2015.      

   JAVNO NADMETANJE BROJ 5   (zapisnik)

29.5.2015.      

 

 Izjava - prilog o nekažnjavanju (doc, 30 kB)
 Obrazac ponude bez broja stranica (doc, 90 kB)

  

   Javni pozivi         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
   PONUDA - JAVNA DRAZBA - GROZDE

 9.9.2015.     

   JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU DIVLJACINE POZIV 2 PONOVLJEN POZIV

 3.9.2015.     

   JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU DIVLJACINE POZIV-1 PONOVLJEN POZIV

 3.9.2015.     

   
   arhiva Javnih poziva
   
   Javni pozivi - prodaja drvnih sortimenata         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   POZIV BROJ 2015-03 ZA PRIKUPLJANJE PISANIH SUGLASNOSTI KUPACA ZA KUPNJU DRVNIH SORTIMENATA

20.4.2015.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU OGRJEVNOG DRVA I DRVA ZA DRVNE PLOČE (DDP) ZA 2015.

2015.      

   JAVNI POZIV ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2015.

2015.      

   
   arhiva Javnih poziva (prodaja drvnih sortimenata)
   
   Javni pozivi - nekurentna sredstva         
   Naziv:    Otvoreno do:     
   
(C) 2015 HRSUME WebTeam