društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV 6 ZA PRODAJU NEKURENTNIH ZALIHA USP KARLOVAC
  otvoreno do: 5.12.2019.
 
 
licitacija 6 - nekurentne zalihe USP KA.pdf  (pdf, 0,6 MB)
 
Veza na http://prodaja.hrsume.hr