društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2021.
  objavljeno: 11.11.2020.   otvoreno do: 25.11.2020.
 
 
01_Javni poziv za prodaju prostornog drva za 2021. godinu.pdf  (pdf, 0,4 MB)
02_Cjenik glavnih šumskih proizvoda za 2021. godinu.pdf  (pdf, 1,5 MB)
03_Odluka o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2021. godinu.pdf  (pdf, 4,3 MB)
04_Prijava i Uputa za sastavljanje - prostorno drvo 2021..pdf  (pdf, 0,2 MB)
05_Odluka o instrumentima osiguranja naplate potraživanja.pdf  (pdf, 0,2 MB)
06_UPUTA O NAČINU RASPODJELE DRVNIH SORTIMENATA NOVIM KUPCIMA PO JAVNOM POZIVU ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2021. TE JAVNOM POZIVU ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2021.pdf  (pdf, 0,2 MB)
07_Obavijest kupcima o odobrenim količinama prostornog drva po Javnom pozivu za 2021. godinu (prva objava).pdf  (pdf, 0,3 MB)
08_Obavijest kupcima o razmatranju prigovora na odobrene količine po Javnom pozivu za 2021.pdf  (pdf, 0,2 MB)
09_Konačno odobrene količine po kupcima, vrstama i UŠP za 2021.pdf  (pdf, 0,2 MB)
10_Odluka o odgodi plaćanja za kupce trupaca prostornog drva.pdf  (pdf, 0,4 MB)
11_Odluka o odgodi naplate potraživanja kupcima pogođenim potresom.pdf  (pdf, 0,1 MB)
12_ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA POTPIS UGOVORA PO JAVNIM POZIVIMA ZA PRODAJU TRUPACA I PROSTORNOG DRVA ZA 2021.pdf  (pdf, 0,2 MB)
13_ANEKS ODLUKE O ODOBRENJU DULJEG ROKA ISPUNJENJA NOVČANE OBVEZE.pdf  (pdf, 0,4 MB)
14_2. ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA.pdf  (pdf, 0,2 MB)
15_II. ANEKS ODLUKE O ODOBRENJU DULJEG ROKA.pdf  (pdf, 0,4 MB)
16_ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ODOBRENJU DULJEG ROKA ISPUNJENJA NOVČANE OBVEZE.pdf  (pdf, 0,4 MB)
17_3. ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA POTPIS UGOVORA PO JAVNIM POZIVIMA ZA PRODAJU TRUPACA I PROSTORNOG DRVA ZA 2021. GODINU.pdf  (pdf, 0,2 MB)
18_Odluka o odobrenju obročne otplate kupcima koji su pretrpjeli štetu koja je posljedica više sile.pdf  (pdf, 0,2 MB)
19_4. ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA POTPIS UGOVORA PO JAVNIM POZIVIMA ZA PRODAJU TRUPACA I PROSTORNOG DRVA ZA 2021. GODINU.pdf  (pdf, 0,3 MB)
20_DOPUNA KONAČNE OBJAVE ODOBRENIH KOLIČINA SUKLADNO UVJETIMA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2021. GODINU.pdf  (pdf, 0,1 MB)