društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
  otvoreno do: 20.2.2021.
 
 
01 Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH (1).pdf  (microsoft edge pdf document, 0,4 MB)
02 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, te ostale svrhe zakupa.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,4 MB)
03 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu pašarenja.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,4 MB)
04 Obrazac programa korištenja u svrhu odmor, rekreacija i sport, postavljanje pomičnih naprava i dr.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
05 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
06 Obrazac izjave o prihvacanju uvjeta javnog poziva (7).pdf  (microsoft edge pdf document, 0,1 MB)
07 Izjava o obvezi izjednačavanja potrebnog broja uvjetnih grla.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
08 Obavijest o obradi osobnih podataka.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
09 Odluka o naplati korištenja šumskog zemljišta bez pravne osnove.pdf  (microsoft edge pdf document, 1,3 MB)
10 Popis šumskog zemljišta koje je predmet javnog poziva.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,5 MB)
11 IZMJENA popisa šumskog zemljišta.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,2 MB)
12 IZMJENA popisa šumskog zemljišta.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,2 MB)