društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
  otvoreno do: 19.4.2021.
 
 
01 Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,8 MB)
02 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu odmora, rekreacije i sporta i ostalo.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,4 MB)
03 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu pašarenja.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,4 MB)
04 Obrazac programa korištenja u svrhu odmor, rekreacija i sport i ostalo.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
05 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
06 Obrazac izjave o prihvacanju uvjeta javnog poziva.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,1 MB)
07 Izjava o obvezi izjednačavanja potrebnog broja uvjetnih grla.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
08 Obavijest o obradi osobnih podataka.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,3 MB)
09 Odluka o naplati korištenja šumskog zemljišta bez pravne osnove.pdf  (microsoft edge pdf document, 1,3 MB)
10 Popis šumskog zemljišta koje je predmet javnog poziva.pdf  (microsoft edge pdf document, 0,5 MB)