društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
  objavljeno: 17.9.2021.   otvoreno do: 17.10.2021.
 
 
01 Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH.pdf  (pdf, 2,5 MB)
02 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, te ostale svrhe zakupa.doc  (doc, 0,1 MB)
03 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu pašarenja.doc  (doc, 0,1 MB)
04 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu odmor, rekreacija i sport, postavljanje pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, mont-demont tendi i dr.doc  (doc, 0,0 MB)
05 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja.doc  (doc, 0,0 MB)
06 Obrazac izjave o prihvacanju uvjeta javnog poziva (5).doc  (doc, 0,0 MB)
07 Izjava o obvezi izjednačavanja potrebnog broja uvjetnih grla.doc  (doc, 0,0 MB)
08 Obavijest o obradi osobnih podataka.doc  (doc, 0,0 MB)
09 Odluka o naplati korištenja šumskog zemljišta bez pravne osnove.pdf  (pdf, 1,3 MB)
10 Odluka o odobravanju obročne otplate dugovanja s osnove naknade štete zbog korištenja šumskog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustavu bez valjane pravne osnove.pdf  (pdf, 1,1 MB)
11 Popis točaka javnog poziva - konačno.pdf  (pdf, 1,0 MB)
12 IZMJENA POPISA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA koje je predmet IX - 20210922.doc  (doc, 0,0 MB)
13 IZMJENA POPISA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA koje je predmet IX. -29092021.doc  (doc, 0,0 MB)
14 IZMJENA POPISA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA koje je predmet IX.doc  (doc, 0,0 MB)
15 Odabir ponuditelja - IX. Javni poziv.pdf  (pdf, 1,2 MB)
16 Zapisnik o odabiru ponuda.pdf  (pdf, 0,7 MB)
17 Dopuna zapisnika o odabiru ponuda.pdf  (pdf, 0,5 MB)