društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 
  objavljeno:   otvoreno do:
 
 
01_Javni poziv za prodaju prostornog drva za 2022. godinu.pdf  (pdf, 0,4 MB)
02_Cjenik glavnih šumskih proizvoda - studeni 2021.pdf  (pdf, 12,7 MB)
03_Odluka o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2022. godinu.pdf  (pdf, 0,9 MB)
04_Prijava i Uputa za sastavljanje - prostorno drvo 2022.pdf  (pdf, 0,2 MB)
05_Odluka o instrumentima osiguranja naplate potraživanja.pdf  (pdf, 0,2 MB)
06_UPUTA O NAČINU RASPODJELE DRVNIH SORTIMENATA NOVIM KUPCIMA PO JAVNOM POZIVU ZA PRODAJU TRUPACA ZA 2022. GODINU TE JAVNOM POZIVU ZA PRODAJU PROSTORNOG DRVA ZA 2022. GODINU.pdf  (pdf, 0,2 MB)
07_Obavijest kupcima o odobrenim količinama prostornog drva po Javnom pozivu za 2022. godinu.pdf  (pdf, 0,3 MB)
08_Odluka o nacinu isporuke drvnih sortimenata ugovornim kupcima do potpisa godisnjih ugovora o kupoprodaji trupaca i prostornog drva za 2022.pdf  (pdf, 1,1 MB)
09_Obavijest kupcima o razmatranju prigovora na odobrene količine po Javnom pozivu za 2022.pdf  (pdf, 0,2 MB)
10_Konačno odobrene količine po kupcima, vrstama i UŠP za 2022.pdf  (pdf, 0,2 MB)
11_ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA POTPIS UGOVORA PO JAVNIM POZIVIMA ZA PRODAJU TRUPACA I PROSTORNOG DRVA ZA 2022.pdf  (pdf, 0,3 MB)
12_Odluka o instrumentima osiguranja naplate potraživanja i postupku pokretanja prisilne naplate potraživanja.pdf  (pdf, 11,8 MB)
14_Aneks Cjenika glavnih šumskih proizvoda_kolovoz_2022.pdf  (pdf, 0,2 MB)
15_ODLUKA O NAČINU ISPORUKE DRVNIH SORTIMENATA UGOVORNIM KUPCIMA DO POTPISA GODIŠNJIH UGOVORA O KUPOPRODAJI TRUPACA I PROSTORNOG DRVA ZA 2023. GODINU.pdf  (pdf, 0,2 MB)
16_II. Odluka o načinu isporuke drvnih sortimenata ugovornim kupcima do potpisa godišnjih ugovora o kupoprodaji trupaca i prostornog drva za 2023.pdf  (pdf, 0,8 MB)
Cjenik_kolovoz_2022.pdf  (pdf, 0,9 MB)