društvo s ograničenom odgovornošću  
 

Početna

 
 
 
 JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
  objavljeno: 11.2.2022.   otvoreno do: 11.3.2022.
 
 
01 Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.pdf  (pdf, 2,5 MB)
02 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, te ostale svrhe zakupa.doc  (doc, 0,1 MB)
03 Obrazac prijave na javni poziv u svrhu pašarenja.doc  (doc, 0,0 MB)
04 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu odmor, rekreacija i sport, postavljanje pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tend.doc  (doc, 0,0 MB)
05 Obrazac programa korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja.doc  (doc, 0,0 MB)
06 Obrazac izjave o prihvacanju uvjeta javnog poziva (5).doc  (doc, 0,0 MB)
07 Izjava o obvezi izjednačavanja potrebnog broja uvjetnih grla.doc  (doc, 0,0 MB)
08 Obavijest o obradi osobnih podataka.doc  (doc, 0,0 MB)
09 Odluka o naplati korištenja šumskog zemljišta bez pravne osnove.pdf  (pdf, 1,3 MB)
10. Odluka o odobravanju obročne otplate dugovanja s osnove naknade štete zbog korištenja šumskog zemljišta evidentiranog u ARKOD sustavu bez valjane pravne osnove.pdf  (pdf, 1,4 MB)
11 Popis točaka javnog poziva.pdf  (pdf, 1,1 MB)
12 Odluka o obročnoj otplati dugovanja_1..pdf  (pdf, 0,5 MB)
13 Odabir ponuditelja - XI. Javni poziv.pdf  (pdf, 1,8 MB)
14 Ispravak zapisnika o odabiru ponuda.pdf  (pdf, 0,5 MB)